Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/royal-regalia-museum.jpg/Slider_images/pic-peristiwa-clk-b.jpg/Slider_images/Masjid Sultan Omar 'Ali Saifuddin di bandar seri begawan.jpg/Slider_images/Masjid Soas.jpg/Slider_images/Kg Ayer.jpg

SIARAN AKHBAR PEMBERIAN PENGURANGAN CUKAI BANGUNAN SEMASA (TAX RELIEF) BAGI TAHUN 2020

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dengan ini sukacita memaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telahpun mengurniakan titah perkenan untuk pemberian pengurangan cukai bangunan semasa (tax relief) bagi tahun 2020 kepada pembayar cukai bangunan komersial di bawah kawasan kawalan Lembaga-Lembaga Bandaran.

PENGUMUMAN PR PEHIN.jpg

SIARAN AKHBAR JABATAN BANDARAN BANDAR SERI BEGAWAN, KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

​05 Safar 1443H bersamaan 12 September 2021 - Perkhidmatan Kaunter-Kaunter Pembayaran di Jabatan Bandar Bandar Seri Begawan. 


SIARAN AKHBAR KAUNTER SEMASA COVID 2021 12 September 2021.pdf

SIARAN AKHBAR KAUNTER SEMASA COVID 2021 12 September 2021 copy.jpg

SIARAN AKHBAR JABATAN BANDARAN BANDAR SERI BEGAWAN

​BILANGAN : 17/ 2021 - 

APLIKASI KOD QR "BRUHEALTH"


SP APLIKASI QR KOD JPG.jpg

SP APLIKASI QR KOD JPG.jpg

Tatacara Pembayaran Cukai Bangunan Dalam Talian

banner MobileApps_page-0001.jpg

 On-line Complain

Hantarkan​​​​​ sebarang aduan atau cadangan kepada Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan secara online.

 Galeri Jabatan Bandaran