Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/royal-regalia-museum.jpg/Slider_images/pic-peristiwa-clk-b.jpg/Slider_images/Masjid Sultan Omar 'Ali Saifuddin di bandar seri begawan.jpg/Slider_images/Masjid Soas.jpg/Slider_images/Kg Ayer.jpg

SIARAN AKHBAR PEMBERIAN PENGURANGAN CUKAI BANGUNAN SEMASA (TAX RELIEF) BAGI TAHUN 2020

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dengan ini sukacita memaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telahpun mengurniakan titah perkenan untuk pemberian pengurangan cukai bangunan semasa (tax relief) bagi tahun 2020 kepada pembayar cukai bangunan komersial di bawah kawasan kawalan Lembaga-Lembaga Bandaran.

PENGUMUMAN PR PEHIN.jpg

BANDARKU CERIA

​Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan ingin memaklumkan orang ramai bahawa Bandarku Ceria akan di TIADAKAN pada hari AHAD, 01 OGOS 2021 bersempena bagi Majlis Ramah Mesra bersama Rakyat dan Pendudk bagi Daerah Brunei dan Muara sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang Ke-75 Tahun.


Notis BKC ditiadakan 1 Ogos 2021.pdf

Notis BKC ditiadakan 1 Ogos 2021-1.jpg

SIARAN AKHBAR JABATAN BANDARAN BANDAR SERI BEGAWAN

SIARAN AKHBAR GERAI PERAYAAN SEMPENA SAMBUTAN PERAYAAN ULANG TAHUN KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM YANG KE-75 BAGI TAHUN 2021 BAGI DAERAH BRUNEI DAN MUARA.


SIARAN AKHBAR GERAI PERAYAAN 2021.pdf

0001.jpg

Makluman / Pemberitahuan

​Alamat dan Nombor Telefon Pejabat Bahagian Penguatkuasa Undang-Undang dan Bahagian Pembangunan Bandar.


ALAMAT UPK DAN PEMBANGUNAN BANDAR.jpg

ALAMAT UPK DAN PEMBANGUNAN BANDAR.jpg

 On-line Complain

Hantarkan​​​​​ sebarang aduan atau cadangan kepada Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan secara online.

 Galeri Jabatan Bandaran